PŘEHLED NOVINEK ROKU 2023

27.4.2023

Firma Odenwald CZ s.r.o. dosáhla plánovaných úspor s pomocí našich strojů.

ATMOS SMARTronic ST 45 Vario FD - 7,0
bar odpracoval spolehlivě v provozovně zákazníka do současnosti již 61431 Mth bez
potřeby GO bloku. Instalací tohoto frekvenčně řízeného šroubového kompresoru ATMOS bylo,
dle potvrzení vedoucího údržby pana Koseka, dosaženo plánovaných úspor provozních nákladů spojených s výrobou stlačeného vzduchu. 

Případová studie Odenwald