ads

a150 V rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu FI-IM4/207 "Vývoj nového řešení šroubového olejem mazaného bloku kompresoru ve výkonové oblasti 30 - 55 kW a vývoj technologického řeąení jeho výroby." byl vyvinut šroubový kompresor A150.
Vývoj probíhal v následujících etapách:

  • Vývoj technického řešení bloku
  • Prototypové ověření, korekce
  • Vývoj technologického řešení výroby
  • Ověření technologického řešení
Součástí projektu byl nejen vývoj samotného bloku, vč. profilu rotorů, ale také technologické řešení jeho výroby. Byly tedy vyvinuty a vyrobeny upínací přípravky a hrubovací a odvalovací frézy. V současné době je projekt prototypové výroby ukončen a probíhají ľivotnostní zkoušky kompresoru.